Centrum Inicjatyw Społecznych "Przy Parku" Ożarów Mazowiecki, Poznańska 292, tel /22/ 292 61 61

z
a
p
i
s
y
z
a
p
i
s
y

Nie każdy może w tych dniach biegać po murawie francuskich stadionów, ale każdy może poczuć mistrzowskie emocje.

Piłkarzyki - to "coś" co z pewnością potrafisz "obsługiwać".

W tym turnieju wziąć udział może każdy.
Wystarczy z drugą osobą (kolega, koleżanka, mama, siostra, babcia, dziadek, brat czy tata) stworzyć drużynę i sięgnąć po tytuł mistrza. Zarejestruj się, wymyśl nazwę drużyny i czekaj na losowanie grup.

Gramy według ustalonych zasad, więc nie zapomnij się z nimi zapoznać.

 

 

 

 

Mecz Finałowy  15 lipca od 14:00

 

zgłoszenia przyjmujemy do 8 lipca

 

 

I. Organizator, miejsce, data Turnieju:
1. Organizatorem Turnieju jest Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”.
2. Turniej odbywa się w dniach 27/28/29/30 czerwca 2016 oraz 11/12/13/14 lipca  w siedzibie CIS  „Przy Parku” ul. Poznańska 292.
3. Mecz finałowy oraz wręczenie nagród odbędzie się 15  lipca  w siedzibie CIS „Przy Parku” od godz. 14:00

4. System rozgrywek oraz dokładny terminarz ustalony zostanie po przyjęciu zgłoszeń i podany przez Organizatora do wiadomości uczestników.
II. Warunki uczestnictwa:
1. W Turnieju mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Stowarzyszenia, Firmy, Zrzeszenia itp.
2. W Turnieju wezmą udział drużyny, które zgłoszą się do dnia 8 lipca za pomocą formularza zgłoszeniowego, lub osobiście w biurze
siedziby CIS „Przy Parku”.
3. Do zgłoszenia zespołów w których co najmniej jeden z zawodników nie przekroczył 16 roku życia wymagane jest zgłoszenie przez osobę dorosłą potwierdzone
podpisem na formularzu zgłoszeniowym.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia terminu zamknięcia listy uczestników.
4. Każdy zawodnik może brać udział tylko w jednej drużynie. Wszelkie odstępstwa od tej zasady możliwe są po wydaniu zgody przez Organizatora.

5. Do 15 minut przed rozpoczęciem meczu należy zgłosić obecność zespołu w CIS „Przy Parku”.
6. Osoby pod wpływem substancji psychoaktywnych nie będą dopuszczone do udziału w turnieju oraz zostaną wyproszone z pomieszczeń CIS „Przy Parku”.

III. Drużyna:
1. Każda drużyna składa się z dwóch zawodników (napastnik/obrońca).
2. W trakcie trwania turnieju w żadnej drużynie nie może zostać zmieniony zawodnik (osoba) – nie dotyczy to zmiany pozycji zawodnika.

IV. Nagrody:
1. Zwycięzca turnieju otrzyma nagrody rzeczowe.
2. Wręczenie nagród następuje bezpośrednio po zakończeniu turnieju.

V. Przebieg rozgrywek
1. System rozgrywek i mecz:
1.1.  System rozgrywek zostanie określony po zamknięciu liczby zespołów.
1.2. Mecz rozpoczyna się od rzutu monetą. Zwycięzca losowania wybiera stronę gry lub prawo pierwszego zagrania (poprzez ustawienie piłki pomiędzy linią
pomocy a linią ataku).
1.3. Mecze rozgrywane są do 10 strzelonych przez jeden z zespołów bramek lub do limitu czasowego, który zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju. (w
zależności od liczby zgłoszonych zespołów).
1.4. Po strzeleniu 5 bramek lub w połowie ustalonego czasu następuje zamiana połowy boiska.

2. Wprowadzenie piłki do gry
2.1. Wprowadzeniem jest rozpoczęciem gry przez upoważnioną do tego drużynę i polega na ustawieniu piłki pomiędzy linią pomocy a linią ataku drużyny.

wprowadzającej i wprowadzeniu piłki w ruch.
2.2. Upoważnioną drużyną jest drużyna, która:
a) wybrała pierwsze wprowadzenie zgodnie z punktem 1.2,
b) straciła bramkę,
c) ma prawo wprowadzenia w wyniku faulu przeciwnika, bezpośrednio po faulu przeciwnika,
d) jako ostatnia miała kontakt z piłką w pozostałych przypadkach.
2.3. Drużyna wprowadzająca musi głośno i wyraźnie zapytać przeciwników czy są gotowi do rozpoczęcia gry.

3. Piłka autowa
3.1. Za piłkę autową uznaje się piłkę, która opuściła pole gry.
3.2. Jeżeli piłka wróci na pole gry samodzielnie, gra jest kontynuowana. Jeżeli piłka wróci na pole gry odbita od zewnętrznych elementów stołu, kibiców, graczy itp., gra jest wznawiana od wprowadzenia.

4. Martwa piłka:
4.1. Za martwą piłkę uznaje się piłkę, która całkiem się zatrzymała i nie może być dotknięta przez żadnego piłkarzyka.
4.2. Poruszanie stołem, uderzanie w drążki lub ich wyginanie nie jest dozwolone i może skutkować wykluczeniem z turnieju a drużyna przeciwna wygrywa wówczas
mecz walkowerem.
4.3. Martwa piłka znajdująca się pomiędzy bramkarzem a linią obrońców wprowadzana jest z linii obrony, w której się znajduje.
4.4. Martwa piłka znajdująca się w innym miejscu, niż opisane w punkcie 4.3., jest wprowadzana z linii pomocy drużyny, która ostatnia serwowała.

5. Zdobycie punktu
5.1. Drużyna zdobywa punkt, kiedy piłka wpadnie do bramki przeciwnika.
5.2. Jeżeli piłka wpadnie i wypadnie z bramki, bramka zostaje uznana. W przypadku sporów decyzję o uznaniu bramki podejmuje sędzia spotkania.
5.3. Przed rozpoczęciem każdego meczu drużyna ma obowiązek wyzerować licznik bramek znajdujący się na stole.
5.4. Drużyna, która zdobyła punkt, ma obowiązek zaznaczyć go na liczniku.
5.5. Strzelenie bramki bezpośrednio z wprowadzenia jest zabronione.

6. Zmiana pozycji
Zmiana pozycji pomiędzy zawodnikami (napastnik/obrońca) jest dozwolona wyłącznie:
a) pomiędzy częściami meczu
b) po każdej bramce.

7. Kręcenie drążkiem:
7.1. Obrót piłkarzyka o więcej niż 360 stopni (pełen obrót) przed lub po uderzeniu w piłkę jest zabroniony.
7.2. Bramka zdobyta z naruszeniem przepisu 7.1. nie jest uznawana, a grę rozpoczyna się wprowadzeniem drużyny, przeciwko której popełniono faul.

8. Wznowienie:
8.1. Wznowienie następuje, gdy drużyna niebędąca w posiadaniu piłki ingeruje w grę poruszając stołem.
9. Faule:
9.1.Zagrania i zachowania zawodników niezgodne z przepisami mogą być potraktowane, jako faul.
9.2. Po każdym faulu powinno się w miarę możliwości zadośćuczynić powstałej szkodzie doprowadzając do sytuacji, która miałaby miejsce, gdyby ów faul nie

nastąpił.
10. Wezwania:
Jeżeli drużyna nie rozpocznie gry w ciągu 2 minut od pierwszego wyczytania przegrywa mecz walkowerem, jeśli drużyna przeciwna wyrazi takie życzenie.
11. Inne:
11.1. Przekleństwa i obelgi są zabronione. Notoryczne łamanie tego przepisu może być ukarane dyskwalifikacją zawodnika przez organizatorów turnieju.
11.2. Na stole nie wolno kłaść żadnych przedmiotów.
11.3. Zabronione jest rozpraszanie przeciwników w jakikolwiek sposób. Zabronione jest uderzanie drążkami lub piłkarzykami w elementy stołu w celu wywołania hałasu rozpraszającego przeciwnika.

12. Sędziowie:
12.1. Przewiduje się obecność sędziego podczas Turnieju.
12.2 W sprawach regulaminu i sytuacji spornych pomocą służą sędziowie lub koordynatorzy gry.
12.3. Podczas meczu w kwestiach spornych, nieopisanych przez niniejszy regulamin, zawodnicy obu drużyn kierując się zasadą Fair Play sami wybierają najlepsze
rozwiązanie.
VI. Postanowienia końcowe:
1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
2.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas Turnieju.
4.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników biorących udział w Turnieju.
5. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu Turnieju.
6.Każdy biorący udział w Turnieju  przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

FOOTBALL WEEK 27 czerwca - 1 lipca

na zwycięzców meczu finałowego czekają głośniki bluetootch z wizerunkiem reprezentantów Polski